UA-199395403-1

Quy định và hình thức thanh toán

Thanh toán: Thanh toán trực tiếp qua tài khoản Ngân hàng hoặc có thể qua COD