UA-199395403-1

Xi đánh bóng kính xe ô tô, Glass Polishing Compound - G8408,

 Xi đánh bóng kính xe ô tô, Glass Polishing Compound - G8408,
Số lượng:  
Giá: 385,000 VNĐ

Ứng dụng:

Loại bỏ ố mốc nhẹ trên kính, màng mờ khi gạt mưa