Meguiar's D15601 Synthetic X-Press Spray Wax - 1 Gallon - Wax nhanh

Meguiar's D15601 Synthetic X-Press Spray Wax - 1 Gallon - Wax nhanh
Số lượng:  
Giá: 0 VNĐ

Meguiar's D15601 Synthetic X-Press Spray Wax - 1 Gallon

Công nghệ Polymer, dùng Wax bóng bề mặt xe sau khi rửa 
 
Nhanh chóng hoàn thiện bề mặt sơn, giúp bề mặt trở lên bóng mượt