Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml

Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml
  • Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml
  • Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml
  • Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml
  • Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml
  • Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml
  • Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml
Số lượng:  
Giá: 495,000 VNĐ

 

>>> Khi bề mặt có vết xoáy, 

Sản phẩm cùng loại (19)
Ceramic Liqui Wax G200416
G200416
660,000 VNĐ
660,000 VNĐ
Rotary Foam Cutting Pad 7" WRFC7
WRFC7
550,000 VNĐ
550,000 VNĐ