Bước 3: Xi đánh bóng bề mặt sơn

Sau khi chuẩn bị xong bề mặt sơn, chúng ta mới tiến hành bước quan trọng là đánh bóng bề mặt sơn

Để đánh bóng bề mặt sơn, chúng ta có thể dùng tay, dùng máy lệch tâm để đánh bóng. Với việc tự chăm sóc xe, các bạn có thể dùng máy lệch tâm MT310 với đế phớt 5" và 3" để hoàn thiện

Bạn lựa chọn cho mình Phớt MircroFiber 5" và 3" để cho công việc chuẩn bị đơn giản nhất

Xếp theo: