Bước 2: Sản phẩm làm sạch xoá xước bề mặt sơn

Bề mặt sơn không bóng có nhiều nguyên nhân. Trong đó nguyên nhân nhiều nhất với khí hậu, môi trường Việt Nam gồm

1. Bụi sơn, cặn bám công nghiệp

2. Nhựa cây, nhựa đường phân chim

3. Cặn bám Calcium ( ố mốc nước) và xước xoáy

...

Chúng tôi giới thiêu từng sản phẩm để các bạn tự chăm sóc chiếc xe của mình theo tình trạng bề mặt

Xếp theo: