Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml

Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml
  • Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml
  • Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml
  • Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml
  • Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml
  • Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml
  • Meguiar's Xi đánh bóng bề mặt sơn xe ô tô (Xi bước 1) - Ultimate Compound - G17216, 450 ml
Số lượng:  
Giá: 495,000 VNĐ 410,000 VNĐ

 

>>> Khi bề mặt có vết xoáy, 

Sản phẩm cùng loại (1)